“Uw woord is een lamp voor mijn voet   en een licht op mijn pad” Psalm 119:105
Zondag: Romeinen 3:9-24,  Zijn Gerechtigheid
Luister elke dag naar een korte overdenking door ds Sj.Maliepaard.
Gezang 38:1,2,3 LvdK
Leef vrijmoedig uit het volbrachte werk van Christus en laat anderen daarin delen.
Een bemoedigende tekst:
WERELD              ISRAEL&GEMEENTE            GEZIN               PERSOONL. Matth. 5:13-16       Rom. 11:1  -   Hand. 2:42                Kol. 3:18ev                  Ps.25:14
Laten wij deze week in het bijzonder bidden voor:   WIJSHEID EN VOORZICHTIGHEID HOE OM TE GAAN MET DE NIEUWE SITUATIE M.B.T. HET CORONAVIRUS.
Klik voor bezinning op icoontje!
Maandag: Romeinen 6:15-23, Zijn Openbaring
Dinsdag: Romeinen 8:31-39, Zijn Goede Relatie
Donderdag: Romeinen 12:1,2, Zijn Overgave
Zaterdag: Romeinen 14:1-8, Zijn Eigendom
Vrijdag: Romeinen 12:9-21. Zijn Liefde
Woensdag: Romeinen 11:25-32, Zijn ontferming
Zondag 28 juni - Zaterdag 4 augustus 2020
Elia oip de berg Horeb Weg van verlossing door Christie Douma Pslam 16 U maakt mij het pad des levens bekend
“Door het geloof zien wij in  dat de wereld tot stand gebracht is  door het Woord van God,  en wel zodat de dingen die men ziet,  niet onstaan zijn uit wat zichtbaar is.”                                             Hebreeën 11:2
'O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor; uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;
Alle meditaties zijn eerder opgenomen en uitgezonden in het kader van het radioprogramma Durft te geloven, elke zondagmorgen van 08.00 - 09.00 uur op radio Bollenomroep Noordwijk
Thema van deze week is: een Gezond Geestelijk Leven