“Uw woord is een lamp voor mijn voet   en een licht op mijn pad” Psalm 119:105
Luister elke dag naar een korte overdenking door ds Sj.Maliepaard.
Gezang 257 LvdK
Zie op naar Hem, Hoort naar Zijn stem.
Een bemoedigende tekst:
WERELD              ISRAEL&GEMEENTE            GEZIN               PERSOONL. Matth. 5:13-16       Rom. 11:1  -   Hand. 2:42                Kol. 3:18ev                  Ps.25:14
Laten wij deze week in het bijzonder bidden voor: ALLEN DIE ONS LIEF ZIJN DAT ZIJ ALLEN DE HEERE MOGEN KENNEN, VOLGEN EN DIENEN.
Klik voor bezinning op icoontje!
Dinsdag: Mattheüs 13:4b, 19; de langs de weg gezaaide
Donderdag: Mattheüs 13:7,22, tussen de dorens gezaaide
Zaterdag: Mattheüs 13: 9 wie oren heeft..
Vrijdag: Mattheüs 13:8,23, een aandel deel in goede aarde
Woensdag: Mattheüs 13:5,6,20, Meteen
Zondag 23 tot en met zaterdag 29 augustus
Elia oip de berg Horeb Weg van verlossing door Christie Douma Pslam 16 U maakt mij het pad des levens bekend
“ HOE LIEFLIJK ZIJN OP DE BERGEN   DE VOETEN VAN HEM DIE HET GOEDE   BOODSCHAPT, DIE VREDE LAAT HOREN,   DIE EEN GOEDE BOODSCHGAP BRENGT   VAN HET GOEDE, DIE HEIL LAAT HOREN,   DIE TEGEN SION ZEGT: UW GOD IS KONING.”                                            JESAJA 52:7
NB: Alle meditaties zijn eerder opgenomen en uitgezonden in het kader van het radioprogramma Durft te geloven, elke zondagmorgen van 08.00 - 09.00 uur op radio Bollenomroep Noordwijk. Daarom kan datering afwijken
Thema van deze laatste  week: De Zaaier en het zaad
Zondag, Mattheüs 13:10-17, het is u gegeven
Maandag, Mattheüs 13:1-8, Zie een zaaier
‘Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht! Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot!’