“Uw woord is een lamp voor mijn voet   en een licht op mijn pad” Psalm 119:105
Luister elke dag naar een korte overdenking door ds Sj.Maliepaard.
Gezang 477:1 LvdK
Zie om naar wees en weduwe in hun moeie en zorgen
Een bemoedigende tekst:
WERELD              ISRAEL&GEMEENTE            GEZIN               PERSOONL. Matth. 5:13-16       Rom. 11:1  -   Hand. 2:42                Kol. 3:18ev                  Ps.25:14
Laten wij deze weken in het bijzonder bidden voor: HET VOLK ISRAËL, DAT ZE GEVRIJWAARD ZAL WORDEN VAN VALSE BESCHULDIGINGEN EN DAT GODS WOORD VOOR HEN DE RICHTSNOER ZAL ZIJN IN DE MESSIAS jEZUS
Klik voor bezinning op icoontje!
Dinsdag: Hebreeën 11:1, Geloof
Donderdag: Openbaring 14:1-13, Geloof
Zaterdag: Johannes 6:29, Geloof
Vrijdag: Jesaja 9:1-6, Geloof
Woensdag: Romeinen 10:14-17, Geloof
Zondag 9 tot en met zaterdag 15 augustus
Elia oip de berg Horeb Weg van verlossing door Christie Douma Pslam 16 U maakt mij het pad des levens bekend
“ Heren, wat moet ik doenb om zalig te worden?   En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus   en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.”                                            Handelingen  16:30,31
NB: Alle meditaties zijn eerder opgenomen en uitgezonden in het kader van het radioprogramma Durft te geloven, elke zondagmorgen van 08.00 - 09.00 uur op radio Bollenomroep Noordwijk. Daarom kan datering afwijken
Thema van de week: Geloof
Zondag, Johannes 3:36, Geloof
Maandag, Johannes 3:16-21, Geloof
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!