Onze projecten De opbrengst van de verkoop van evangelisatieboekjes, kaarten, posters en schilderijen gaat voor een deel aan de Messiasbelijdende gemeente van Ds. Ben Zvi in Jeruzalem. Een kleine gemeente met een eigen gebouw in het hart van Jeruzalem (Jaffastraat 17). In dit gebouw worden de wekelijkse erediensten gehouden (op sjabbat) en vele andere activiteiten om het Evangelie te verspreiden. Tijdens meerdere reizen naar Israel wordt ds. Yossi Ben Zvi en zijn vrouw Mirjam bezocht Bij dergelijke gelegenheden wordt dan namens de stichting het voor hem bestemde geld persoonlijk overhandigd voor het werk in zijn gemeente Bat Tsion in de Jaffastraat in Jeruzalem. Zo mochten we meehelpen met de bekostiging van een liedbundel, te gebruiken in de wekelijkse erediensten. Ds Ben Zvi is samen met zijn vrouw op uitnodiging twee keer per jaar in Nederland om in diverse plaatsen (o.as. Tholen, Oene en Wijk en Aalburg) seminars te houden over de betekenis van de woorden van de Thorah gezien in het licht van de hele Tenach en het Nieuwe Testament. Zeer inspirerend om dit mee te maken. De stichting heeft ook nog een ander nieuw project. “Stichting vrienden van Israël”. = Yustavat  Deze stichting is opgezet door Messiasbelijdende joden, Meir Ezra en zijn schoonvader Elijahu (inmiddels overleden) in het noorden van Israël. (Ma’alot in Noord Galilea) Meir ondersteunt Joden, Arabieren, Druzen  met diakonale hulp. Mevr. F. Russchen-Doetjes Penningmeester
Filmpje Filmpje Foto’s Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14