GALERIE
Klik op de thumbnail om te vergroten
Ex. 12:1-13 20-34 , Lev. 23 Deut. 18:15,18 2 Sam. 7:13 Ps. 110:4 Jer. 31:31-34
Belofte
Zondvloed
Eeuwig verbond 7 vdg beloften
Gen 1, 3:1ev 3:15 6-8 9:11-17 12,15,17 49:10
Belofte van de Messias Koning
Uittocht en Paaslam
Psalmen Belofte van de Messias (Priester)
belofte van de Messias (Profeet)
David
belofte v.d. Messias (Koning)
Mozes
Jeremia Belofte Nieuw Verbond
Israël
Mt. 1,2, Lk. 1,2 Mt 3:13/ Joh. 1:29 Mt. 26:26-29 Mt 27, Mk 15, Lk 23,24,Joh18-20 Lk 24 Hd 2
Jer. 31:35,36, Rom. 11 Ef. 2:14 Hebr. 7-11 Rom 11:25ev Hd 1;11, Zach 14:
TIJDBALK
Israël en de gemeente
Zijn Openbaring
Zijn hemelvaart
Nieuwe Verbond
Uitstorting van de Heilige Geest
Niet verstoten
Heel Israël behouden
Wederkomst Messias