Preken met een penseel Na een ingrijpende periode in zijn leven pakte ds. Sjaak Maliepaard het penseel. Om opgekropte gevoelens van zich af te schilderen, aan de hand van bijbelse thema’s. De last van het verleden nam af, de drang om te schilderen bleef. “Doel van de schilderijen is mensen weer bij het Woord te brengen.” Het was een late roeping bij politieman Sjaak Maliepaard. De confrontatie met de zelfkant van de maatschappij deed hem in toenemende mate twijfelen aan het bestaan van God. “Op een gegeven moment zat ik in een heel diep dal en riep ik het uit: Heere, als U bestaat, wilt U me dat dan laten zien.’ Dat heeft Hij gedaan, in de Gereformeerde kerk van Voorthuizen. Gewoon in een avonddienst, door de prediking. Daar is de Heere echt in mijn leven gekomen.” Hij wilde zich nu volledig in Gods dienst stellen. “Dat had ook als politieman gekund, maar het was mijn verlangen Gods Woord te verkondigen.” Na de studie oude talen, in de avonduren, volgden zes jaren fulltime theologiestudie. Van een studiebeurs, terwijl het gezin uitbreidde.“Van onze woning in Voorthuizen verhuisden we naar een heel klein flatje in Kampen. Dat was niet eenvoudig, maar al die tijd heeft de Heere mijn roeping bevestigd.” Enige jaren laten, na een moeilijke periode, die diepe sporen trok, niet alleen geestelijk, ook psygisch, gaf een vriend Chris Steyn, directeur van Healthcare Christian Fellowship,  advies te gaan schilderen. Om zijn ervaringen te verwerken. “Ik tekende al, maar schilderen had ik nog nooit gedaan. Ik heb les genomen bij een christen-schilder in Lunteren, Richard Eek. Die heeft me de fijne kneepjes van het vak bijgebracht.” Aquarel De verwachting dat hij met ezel en olieverf aan de slag zou gaan, kwam niet uit. “Op advies van Richard begon ik met aquarel, en daar ben ik bij gebleven. Je hoeft niet dagen te wachten tot je verf droog is, en het werkt vlot. Heb je een paar uurtjes over, dan kun je nog even door. Wel aquarelleer ik op een
olieverfachtige manier, heel gedetailleerd, met uitgesproken kleuren. Ik werk ook veel met het contrast licht en donker.” Vaak blikt de predikant van de voortgezette Gereformeerde kerk te Noordwijk gefascineerd naar de wolkenluchten boven het Veluwse land. “De Heere God is Zelf de grootste kunstenaar. Je moet er eens op letten hoe Hij soms aan de hemel schildert. Van die prachtige stralenbundels, die dwars door het wolkendek heen breken. Schitterend! Heidelbergse Catechismus Een inspirerend voorbeeld is voor de schilderende dominee de Illustrator J.H. Isings. “Zowel in zijn manier van werken als in zijn nauwkeurigheid. Hij maakte heel veel studie voor hij iets op papier zette. Dat spreekt mij erg aan. Ik heb eens de bok van de grote verzoendag geschilderd, naar aanleiding van Leviticus 16. Daarvoor waren we op zoek naar een Syrische geitenbok. Uiteindelijk las ik in een oud boek dat die de horens dwars op de kop heeft staan. Zo heb ik hem ook geschilderd.” Theologisch weet de predikant van de voortgezette Gereformeerde kerk zich vooral gevormd door Calvijn. “Zijn verklaring gebruik ik dagelijks, niet alleen voor de voorbereiding van mijn preken maar ook in de stille tijd. De tweede die ik moet noemen, is Isaäc da Costa. Zijn bijbellezingen vind ik werkelijk schitterend. Deze beide mannen hebben heel veel voor me betekend in het verstaan van Gods Woord. En dan, niet te vergeten, de Heidelbergse Catechismus. Als het even kan, preek ik er elke week uit.” Lees verder klik hier
Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14