Preken met een penseel (
T
(Vervolg) Presentaties Begon het schilderen als een middel tot verwerking en ontspanning, in de loop der jaren werd het voor ds. Maliepaard een vorm van prediking. “In 2001 was er een interkerkelijke evangelisatieactie in Nijverdal, waar ik toen predikant was. Ze vroegen of ik met een aantal van mijn schilderijen op de markt wilde staan. Daar bleken ze inderdaad een goed middel om tot een gesprek te komen. Door die ervaring hebben we besloten van acht schilderijen ansichtkaarten te maken. Inmiddels zijn er ook posters. De opbrengst is voor een goed doel. Twaalf schilderijen zijn verwerkt in een evangelisatieboekje, waarvan er al 5000 zijn verkocht.” Een volgende stap was het verzorgen van presentaties, aan de hand van digitale beelden van de schilderijen. “We hebben ze zo geordend, dat er een duidelijke theologische lijn in zit. Die van zondag één tot en met zeven van de catechismus. Mijn vrouw bedient de knoppen, ik vertel het verhaal. In twee keer drie kwartier komt het hele evangelie aan de orde.” Messiasbelijdende joden Omdat de opbrengsten toenamen, is het werk sinds 2003 ondergebracht in de stichting ‘Uit Uw hand’. “We hoeven er zelf financieel niet beter van te worden, al het geld dat overblijft is voor een goed doel. We steunen daarmee de messiasbelijdende joodse predikant Jossi Ben Zvi in Jeruzalem en een messiasbelijdende jood in Noord-Israël, die daar een soort gaarkeuken heeft voor mensen die maatschappelijk aan de grond zitten. In Januari  2008 heb ik een weekje meegelopen. Twee keer had ik de gelegenheid om het Evangelie te delen met joodse mensen. Dat vond ik heel bijzonder. Beperking De meeste schilderijen zijn de vertolking van een preek. Ook een beperking, beseft de maker. “Je verstolt een onderdeel van je preek in beeld, de verkondiging is altijd rijker. Het beeld bepaalt niet het Woord, het Woord bepaalt het beeld. We leven in een tijd waarin de beeldcultuur dominant is. Wil je in de prediking iets duidelijk maken, dan zul je beeldend moeten spreken. Dat deed Paulus ook al. Hij zegt tegen de Galaten dat hij hen Jezus Christus voor de ogen heeft geschilderd. Maar wel met woorden. Gisteren
heb ik uit Zacharia 4 gepreekt, over de tekst ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.” Met dat prachtige beeld van de menorah. Daar heb ik een schilderij van gemaakt. Dat had ik mee kunnen nemen, maar dat wil ik niet. In de kerk moet het Woord klinken. Doel van de schilderijen is mensen weer bij het Woord te brengen.” Plaatsvervangend lijden Door de presentaties komt het Noordwijkse  predikantsechtpaar in allerlei kerkelijke kringen. “Van Baptistengemeente tot Christelijke gereformeerde kerken. Dat vindt ik heel mooi. We waren eens bij de Gereformeerde bondsgemeente van Capelle aan den IJssel, voor een presentatie op een ouderenmiddag. De predikant was er ook. Bij die man proefde ik een gezonde argwaan. ‘Een dominee die schildert, kan dat wel wat wezen?’ Wat ik aan de hand van de schilderijen vertelde, bleek echter volledig aan te sluiten bij zijn preek van de zondag ervoor. Dat ervoer hij als een bemoediging. Ik kom ook graag in kringen waar het Evangelie niet of nauwelijks meer wordt verkondigd. Bij de afbeelding van de zondebok probeer ik altijd iets te vertellen over het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus. In veel gemeenten horen ze daar nooit meer over. Terwijl het de kern van het Evangelie is.” Verkorte weergave intervieuw Ter Dege, 29 Okt 2008 Tekst en foto’s overgenomen
Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14