Verwijzingen

boven

Gen. 49: 10

links

Deut. 18: 15,18

midden

Ex. 20: 1 en Matth. 1: 21

rechts

Matth. 3: 17

onder

Mi. 5: 1

KERST

O Kom, o kom, Immanuël verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Gez. 125:1