JESHUA,

MESSIAS VAN ISRAËL

EN DE VOLKEREN

Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14