het werk van Meir, nov. 2019 Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14