Kaarten: serie 2 Kaart 9: Joh 6:35 “Jezus zeide tot hen: Kaart 10: Joh. 4:14 “maar het water, dat Ik ben het brood des levens; wie tot Mij Ik hem zal geven, zal in hem worden tot komt, zal nimmermeer hongeren.” een fontein van water, dat springt ten eeuwige leven.” Kaart 11: Ps. 23:4 “Zelfs al ga ik door Kaart 16: Joh. 11:25 “Ik ben de een dal van diepe duisternis, ik vrees opstanding en het leven; wie in Mij geen kwaad, want Gij zijt bij mij. ”gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.”
volg. Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14