Home Stichting “uit Uw hand” stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan de verspreiding van het evangelie( zie 1 Kor. 2:2) Naam Stichting “uit Uw hand” De naam van de stichting komt uit 1 Kronieken 29:14. Koning David wilde een tempel bouwen voor God. Maar dat mocht hij niet van God. Zijn zoon Salomo zou de tempel bouwen in Jeruzalem. Wel beloofde God dat Hij voor David een huis zou bouwen en dat uit zijn huis(=nageslacht) de Messias zou worden geboren. Dat was Jezus (Jeshua) geworden, geboren uit het nageslacht van David naar het vlees.  (Luk 1:32, 2 Sam 7:12). Wel heeft David zich beijverd om zoveel mogelijk geld en goederen al voor de bouw van de tempel apart te leggen. Hij begon met het geven van goede gaven en anderen volgden hem daarin: “Wie toch ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken. Want het komt alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.” (1 Kronieken 29vs 14) David kon het niet alleen, maar samen gaven ze voor het goede doel, namelijk het huis van God. David met de zijnen gaven wat zij van God ontvangen. Zo willen we wat we ontvangen van God, onze gaven, geld etc. ten dienste van Hem stellen. Daarom is de opbrengst bestemd voor het goede doel. (Zie ook ons logo). Inmiddels zijn er 4 series kaarten (in het totaal 21 kaarten) waarvan u de afbeeldingen en uitleg ziet onder het kopje Kaarten.  Van de meeste afbeeldingen zijn ook posters beschikbaar, los of ingelijst verkrijgbaar. Enkele wetenswaardigheden over Stichting “uit Uw hand” Alle kaarten en posters zijn afbeeldingen van schilderijen, gemaakt door Sjaak Maliepaard. Na een moeilijke periode kwam er in 2001 gelegenheid voor  hem het een en ander te verwerken. Op advies van een goede vriend is hij toen gaan schilderen, om op die manier ook emotioneel zaken uit het verleden te kunnen verwerken. Hij heeft toen les genomen bij een christen schilder, Richard Eek, die hem de fijne kneepjes van het aquarelleren bijbracht. Alle schilderijen beelden een bijbels ontwerp uit, hetzij geloof, liefde, rust, etc. Alles is gericht om iets van Gods liefde in Jezus te laten zien.
Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14