Grondslag Stichting “uit Uw hand” stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan de verspreiding van het evangelie( zie 1 Kor. 2:2) Het is Gods genade dat we aan die opdracht van Jezus gehoor konden en kunnen geven. We doen dat door middel van Woord, Beeld en Daad of anders gezegd: Praatje, Plaatje, Daadje. Praatje: we vertellen over wie Jezus is en over zijn plaatsvervangend lijden en sterven en opstanding en wat het voor ons betekent. Mondeling maar ook via bijv. gedichten. Plaatje: Het plaatje ondersteunt het Woord. Er zijn meerdere schilderijen gemaakt n.a.v. Gods Woord. Daadje: Van een deel van de opbrengst worden goede doelen gesteund. Onze grondslag is de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord   Wij geven handen en voeten aan onze doelstelling door: 1. Het laten produceren van kaarten, posters, etc 2. het op uitnodiging vertonen van een powerpointpresentatie van schilderijen met Bijbelse voorstelling.     Tijdens deze powerpoint wordt verteld over de persoon en het werk van Jezus Christus, onze Heiland en Heer. 3. het meewerken aan evangelisatieacties a.d.v. het boekje: “De weg tot Jezus in 12 stappen”. 4. Ook door middel van het exposeren van schilderijen Door verkoop van bovengenoemde ansichtkaarten, posters en boekjes steunen we goede doelen die te maken hebben met onze doelstelling.
Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14