HULPVERLENING RONDOM HET LEVENSEINDE
Inleiding
LES I
Wat is sterven, Bijbels gezien
Het begrip ‘dood’ nader bekeken
De toekomst
De dood bezien vanuit Christus
Shalom Onderstaande geluidsfragmenten zijn onderdeel van een curus Hulpverlening rondom het levenseinde. Er zijn in het totaal 4 lessen, die u op deze manier kunt volgen. Er is ook een cursusboek beschikbaar die kunt u bestellen via de website van HCFNederland, zie link hieronder. Voor het volgen van derze cursus via de geluidsopnames zijn nodig: Bijbel, pen, papier en tijd om het te verwerken. Aan het eind van elke les staan enkele  aanbevelingen. Veel zegen toegewenst. 
Heb u vragen: sjmaliepaard2@solcon.nl
< <
- Bestudeer bijlage 2, pagina 34, Het evangelie in het kort, nrs 1,2. Zoek ook de teksten op en probeer deze je eigen te maken.
- Lees het artikel: waar gaan de doden heen na hun sterven, LINK > Komt het over een met je eigen visie? Waar verschilt het en waar niet?
Een goede hulpverlener streeft d.m.v. 7 aandachtspunten 5 doelstellingen na in zijn/haar relatie met een stervende