Shalom Onderstaande geluidsfragmenten zijn onderdeel van een curus Hulpverlening rondom het levenseinde. Er zijn in het totaal 4 lessen, die u op deze manier kunt volgen. Er is ook een cursusboek beschikbaar die kunt u bestellen via de website van HCFNederland, zie link hieronder. Voor het volgen van derze cursus via de geluidsopnames zijn nodig: Bijbel, pen, papier en tijd om het te verwerken. Aan het eind van elke les staan enkele  aanbevelingen. Veel zegen toegewenst. 
Heb u vragen: ds Sj. Maliepaard, sjmaliepaard2@solcon.nl
HULPVERLENING RONDOM HET LEVENSEINDE
Inleiding
LES IV
Verwerken van verlies en rouw
Doorbreken van eenzaamheid   en isolatie
Bevrijd worden van angst   en onzekerheid
Stabileren van Stress-   schommelingen
Eigen sterven onder ogen zien
>
<
Bestudeer de Agapèbrug. pag 38,39 Bestudeer bijlage 2, pagina 34, Het evangelie in het kort, nrs 7,8. Zoek ook de teksten op en probeer deze je eigen te maken. Kijk ook naar andere stress- schommelingen 
Een goede hulpverlener streeft d.m.v. 7 aandachtspunten 5 doelstellingen na in zijn/haar relatie met een stervende