Inleiding, Bijbels mensbeeld
LES II
Verlies en rouw, eenzaamheid
Angst en onzekerheid
Stress-schommelingen,
Pijn, aanbevelingen
Shalom Onderstaande geluidsfragmenten zijn onderdeel van een curus Hulpverlening rondom het levenseinde. Er zijn in het totaal 4 lessen, die u op deze manier kunt volgen. Er is ook een cursusboek beschikbaar die kunt u bestellen via de website van HCFNederland, zie link hieronder. Voor het volgen van derze cursus via de geluidsopnames zijn nodig: Bijbel, pen, papier en tijd om het te verwerken. Aan het eind van elke les staan enkele  aanbevelingen. Veel zegen toegewenst. 
Hebt u vragen: sjmaliepaard2@solcon.nl
HULPVERLENING RONDOM HET LEVENSEINDE
< <
Een goede hulpverlener streeft d.m.v. 7 aandachtspunten 5 doelstellingen na in zijn/haar relatie met een stervende
- Bestudeer bijlage 2, pagina 34, Het evangelie in het kort, nrs 3,4 Zoek ook de teksten op en probeer deze je eigen te maken.
- Beantwoord de vragen op de voorbereidende vragenlijst als voorbereiding voor les II