Contact Stichting “uit Uw hand” Mw. H.A. Maliepaard-de Vries Tel. 0342-701190   E-mail: klik hier
Stichting uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14
Privacyverklaring
Stichting uit Uw hand. gevestigd te Barneveld. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens Tollensstraat 5, 3771 ZK Barneveld 06 - 18 39 12 26 uituwhand@solcon.nl www.uituwhand.nl Persoonsgegevens die wij verwerken De gegevens die wij via het contactformulier verkrijgen wordt alleen gebruikt voor het maken van afspraken en onze eigen administratie. Deze gegevens worden gebruikt, voor eventuele bestellingen of voor het organiseren van tentoonstellingen of het houden van presentaties.   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via uituwhand@solcon.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.   Delen van persoonsgegevens met derden Stichting uit Uw hand verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht worden.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Drievoudig snoer maakt geen gebruik van cookies, alleen google analytics. Dit is zo ingesteld dat het geen inbreuk maakt op uw privacy.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt U het recht om uw  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting uit Uw hand.