Shalom, De stichting “uit Uw hand” heeft als doelstelling de verspreiding van het Evangelie d.m.v. het geven van powerpoint presentaties en door de verkoop van kaarten, posters, kwartetten, lichtjes en boekjes. Het is een groot voorrecht dat de voorzitter van onze stichting goed kan schilderen.. Dit talent gebruikt hij om in zijn schaarse vrije tijd en vaak naar aanleiding van een gemaakte preek schilderijen met bijbelse voorstellingen  te maken. Tijdens een presentatie legt Ds.Maliepaard aan de hand van deze schilderijen aan jongeren en ouderen het Evangelie uit met hulp van zijn vrouw, de laptop en de beamer. In twee keer driekwartier krijgen de aanwezigen beelden uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament  te zien. De schilderijen laten zien dat God een God van liefde is maar ook een God die heilig en rechtvaardig is. Veel mensen worden door “het horen en zien” van de uitleg met daarbij de bijbelse voorstellingen bemoedigd en getroost. Van een aantal schilderijen is een kaart en/of poster gemaakt. In de pauze en na afloop van een presentatie is er meestal veel belangstelling om kaarten,  posters of één of meerdere boekjes te kopen. Met zo’n kaart kun je zelf ook weer iemand bemoedigen of blij maken. Ook een doopkwartet of een sfeerlichtje valt als cadeautje goed in de smaak.   Met de opbrengst van de verkoop steunt onze stichting twee projecten in Israёl. In Jeruzalem is dat de Evangelie verkondiging in de Bat Tsion gemeente aan de Jaffastraat . Ds. Ben Zvi heeft daar een kleine gemeente van Messias belijdende Joden. Door zijn werk in de exclusieve (souvenir)winkel en bijhorende lunchroom probeert hij met zijn vrouw  in contact te komen met  de bevolking en met toeristen om hen in contact te brengen met het Evangelie.   In het Noorden van Israёl werkt Meïr Ezra met een aantal vrijwilligers in de gaarkeuken en bij het samenstellen en verspreiden van voedselpakketten aan de allerarmste Joden, Palestijnen en Arabieren. Gekregen spullen en kleding knappen ze op en delen het vervolgens geheel belangeloos weer uit aan mensen die het echt nodig hebben..Met dit liefdeswerk geven zij inhoud aan hun Christen- zijn. (Diaconaat). Onze stichting steunt dit werk met een vast bedrag per maand waardoor zij complete voedselpakketten en maaltijden  kunnen samenstellen. Tijdens een bezoek aan Ds. Ben-Zvi en aan Meïr Ezra waren de Nederlandse gasten diep onder de indruk van het vele werk dat onder zeer moeilijke omstandigheden gedaan wordt. Als stichting voelen wij ons rijk bevoorrecht dat wij met Gods hulp het blijde Evangelie in Nederland mogen laten horen en zien en onze Messias Belijdende Joodse broeders en zusters mogen bijstaan met onze gebeden en met praktische hulp. J. Snier, secretaresse
Stichting  uit Uw hand N.a.v. 1 Kron. 29:14