Datum: Vrijdag 29 mei 6e dag, 7e week
Wij lezen vandaag: Handelingen 2:1-4
Psalm 72:11 O.B.
Open je hart voor wie je nodig heeft
Een bemoedigende tekst:
LUISTER NAAR DE BOODSCHAP VOOR VANDAAG OVER DE OMERTIJD, één van de zeven Bijbelse Feesttijden van de Heere door ds Sj.Maliepaard.
WERELD              ISRAEL&GEMEENTE            GEZIN               PERSOONL. Matth. 5:13-16       Rom. 11:1  -   Hand. 2:42                Kol. 3:18ev                  Ps.25:14
Laten wij vandaag in het bijzonder bidden voor:   ALLEN DIE BIJ DE VOORBEREIDING VAN DE KERKDIENST(EN) OP PINKSTEREN BETROKKEN ZIJN, OM DE LEIDING VAN GODS WOORD EN GEEST.
Klik voor bezinning op icoontje!
'Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; Men loov' Hem vroeg en spâ; De wereld hoor', en volg' mijn zangen, Met Amen, Amen na.’
Uw goedertierenheid is elke morgen nieuw
“Laat daarom die gezindheid in u zijn  die ook in Christus Jezus was...” Filippenzen 2:5a
Weg van verlossing door Christie Douma
VOOR MEER KLIK OP SCHILDERIJ
Overdenking: Leven in verwachting
nieuw nieuw