Datum: Zaterdag 30mei 7e dag, 7e week zondag, 31 mei 50e dag na Pasen
Wij lezen vandaag: Handelingen 2:5-13(za) en Handelingen 2:1-41(zo)
Psalm 118:1
Deel je liefde in woord en daad met anderen
Een bemoedigende tekst:
LUISTER NAAR DE BOODSCHAP VOOR VANDAAG OVER DE OMERTIJD, één van de zeven Bijbelse Feesttijden van de Heere door ds Sj.Maliepaard.
WERELD              ISRAEL&GEMEENTE            GEZIN               PERSOONL. Matth. 5:13-16       Rom. 11:1  -   Hand. 2:42                Kol. 3:18ev                  Ps.25:14
Laten wij vandaag in het bijzonder danken voor:   WAT DE HEERE GEGEVEN HEEFT OVEREENKOMSTIG ZIJN BELOFTE AAN ISRAËL EN IN ZIJN ZOON DOOR DE GEEST OOK AAN ONS EN LATEN WE BIDDEN OM EEN GEZEGENDE AFSLUITING VAN DEZE OMERTIJD IN HET ZEVENWEKENFEEST/PINKSTERFEEST 
Klik voor bezinning op icoontje!
'Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den HEER vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.’
Uw goedertierenheid is elke morgen nieuw
“Loof de HEERE, want Hij is goed,  want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.(26x)” Psalm 136:1ev
Weg van verlossing door Christie Douma
VOOR MEER KLIK OP SCHILDERIJ
Overdenking: Leven in verwachting
nieuw nieuw
Bewaar deze geluidsopname van de dienst voor Pinkstermorgen