Agenda Jezus zegt Ik ben de deur der schapen, Joh. 10:7
Wilt u ons steunen, bankrek: NL69RABO0341091359. Barneveld, Tollensstraat 5 3771 ZK
Bekijk foto’s reis naar  Meir in Israël 2019 Onze Projecten  in Israël
Websiteontwerp Sj.Maliepaard, stichting uit Uw hand
Stichting uit Uw hand
N.a.v. 1 Kron. 29:14
Koningsdag IJsselmuiden
Nieuw: Bijbelomslagen voor HSV en NBV ook voor Huisbijbel
 WORKSHOP SCHILDEREN OP DE BASISSCHOOL
4. Kerst >
ONDERWERPEN Powerpoint Pres.
Onze producten
Bouwpakket de ark voor kinderen van € 10
overzicht Kaarten
>
Memoriespel Hebreeuws leesplankje met bijbehorend boekje met alle Hebreeuwse letters € 8,95
Wij verzorgen op uitnodiging een morgen-, middag of avondvullend programma . Aan de hand van één van de 8 Bijbelse thema’s worden er via een Powerpointpresentatie afbeeldingen van eigen gemaakte schilderijen getoond met bijbehorende uitleg .
Wij werkten ook mee aan Open-Kerkdagen, evangelisatieacties, waar we aan de hand van een thema een kleine of grote expositie c.q tentoontselling in mochten richten.
Bij ons kunt u ook diverse producten kopen, zoals ansichtkaarten, posters, lichtjes, een memoriespel van Hebreeuwse letters, maar ook eigen gemaakte jam en nog veel meer. Met de opbrengst van de verkoop steunen wij twee projecten in Israël
Contact TIJDBALK >
Feesttijden van de HEERE nav Levitus 23
Zwarte galnoteninkt naar Joods recept
Geloofsopbouw dagboek Zeven broden en enkele visjes >>>>
Schuilen bij Jezus in geloof
Terugblik 2024
Psalmen 22, 51 en Jesaja 9:1-6 in Asjkenazich Schrift
DUBBELE WENSKAART met sfeerlichtje in één € 2,95 p st.
let op de leliën des velds, Matth 6:28 let op de leliën des velds, Matth 6:28